آرشیو اخبار
اطلاعیه آیین نامه انتخاب دانشجويان نمونه 99-98
1399/04/04
اطلاعیه آیین نامه انتخاب دانشجويان نمونه 99-98
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی
1398/08/12
کارگاه آموزشی دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت برای متقاضیان داخل و خارج دانشگاه
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی سال 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی
1398/06/24
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی سال 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی سال 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی
1398/06/24
راهنمای پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی سال 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1398/06/23
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
اطلاعيه آموزشي ثبت نام ورودي هاي جديد دكتري تخصصي نيمسال اول 99-98
1398/06/11
اطلاعيه آموزشي ثبت نام ورودي هاي جديد دكتري تخصصي نيمسال اول 99-98
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1398/05/14
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
اعلام زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی
1397/03/07
اعلام زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی
اطلاعیه آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم سال 97-96
1396/11/16
بر اساس تصمیم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین مهلت انتخاب واحد کلیه دانشجویان برای نیمسال دوم سال 97-96تا ساعت 24 روز جمعه 20بهمن می باشد.
اطلاعیــه وام شهـریــه دانشجویــی نیمسال دوم تحصیلی 97-96
1396/09/14
اطلاعیــه وام شهـریــه دانشجویــی نیمسال دوم تحصیلی 97-96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نمایش ردیف های شماره  1  تا 10  تعداد کل صفحات:  12