مدیر دانشجویی

مدیر دانشجویی

 

 

 


مدیر امور دانشجوئی - سید ابراهیم کریمی

تحصیلات : فوق لیسانس

تلفن تماس: 34445192

پست الکترونیکی:

 

وظایف و مسئولیتها؛
۱- نظارت بر فعالیتهای فوق برنامه ، تربیت بدنی و خدمات رفاهی دانشجویان

۲- تهیه و پیشنهاد دستور العملها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۳- ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با وظایف و مسئولیتهای پست سازمانی محوله.

۴- تهیه و تدوین خط مشی هایی در جهت راهنمائی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معضلات و مشکلات اجتمائی ، فرهنگی ، روانی و خانوادگی آنها.

۵- فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعداد ها و توانائی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی ، هنری، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.
۶- شرکت در جلسات کمیته انظباطی دانشجویان و رعایت آئین نامه انظباطی دانشگاه.

۷- نظارت بر اجرای آئین نامه ها،دستورالعمل هاوارتباط باسازمان وظیفه عمومی(ناجا)در رابطه با دانشجویان وفارغ التحصیلان مشمول

۸- نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش های مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی

۹- تهیه گواهی تحصیلی دانشجویان برای دانشگاهها، ادارات دولتی و ارگانها

۱۰- نظارت بر امور نشریات ، تشکل هاو هیأت های مذهبی، سیاسی دانشجوئی.

 

ضمناً علاوه بر مسئو لیتهای فوق نظارت بربخش های ذیل که مسؤلیت های قید شده را عهده دار می باشند نیز، از جمله وظایف مدیر امور دانشجوئی می باشد:

۱- اداره فارغ التحصیلان: کنترل مدارک فارغ التحصیلی ، صدور گواهی موقت و دانشنامه دانش آموختگان ، صدور ریزنمرات ، صدور ریزنمرات زیر نظر سازمان مرکزی برای ترجمه و ارائه به دانشگاه های خارج از کشور، صدور تاییدیه تحصیلی برای دانشجویان مقاطع بالاتر در دانشگاه های دیگر و همچنین سازمان دولتی و معرفی دانشجویان ممتاز به مرکز آزمون جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر بدون کنکور و بایگانی مدارک و ارتباط مستقیم با آموزش جهت رفع مشکلات آموزشی فارغ التحصیلان.

۲- اداره تربیت بدنی: این اداره با فراهم کردن امکانات لازم ورزشی برای دانشجویان سعی در ایجاد محیطی شاداب و پرتحرک باری قشر جوان و پر انرژی دارد. تشویق مالی و معنوی دانشجویان مقام آور، اردو های تفریحی و ورزشی، ارائه خدمات ورزشی به تشکل های دانشجوئی، برگزاری تمرینات ورزشی ، برگزاری مسابقات درون دانشگاهی ، منطقه ای و کشوری و اعزام تیم های دانشجوئی به مسابقات ملی و بین المللی از جمله اقدامات و وظایفی است که این اداره مسؤلیت اجرای آن را به عهده دارد.

۳- اداره نقل و انتقالات: این ادراه با بررسی مشکلات دانشجویان و بررسی مدارک آنها در کمیسیون نقل و انتقالات متشکل از رئیس واحد، معاون دانشجوئی و معاون دانشجوئی و معاون آموزشی اقدام به انتقال و یا میهمانی دانشجوبان واجد شرایط به یکی از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی می نماید. در حال حاضر این روند به صورت شبکه اینترانت صورت می گیرد.

۴- امور دانشجوئی: نظارت بر امور خوابگاه ها ، سلف سرویس ، کافه، تکثیر دانشجوئی، مرکز مشاوره ، تخفیف دانشجوئی ، کار دانشجوئی ، برنامه ریزی جهت اوقات فراغت و غیره.

۵- اداره امور خوابگاه ها: این اداره نظارت بر خوابگاه ها ، رفع نیاز های دانشجویان، بررسی مشکلات دانشجویان خوابگاهی، کنترل تردد و عبور و خروج دانشجویان و اطلاع رسانی به خانواده های دانشجویان در صورت غیبت، رفع مشکلات تاسیسات و فنی ساختمان ، دانشجویان با همکاری اردوهای تفریحی و زیارتی ، برگزاری کلاس های فرهنگی و عقیدتی ، مشاوره دانشجویان با همکاری مرکز مشاوره و ... در حال حاضر سیستم خوابگاهی به صورت اتوماسیون انجام میشود.

۶- اداره تغذیه: وظیفه این بخش نظارت بر حسن انجام وظیفه پیمان کار، تدارک مواد اولیه غذائی، انبار ، پیگیری در گرفتن سهیمه دانشجوئی از اداره بازرگانی ، اعطای کارت تغذیه، بازرسی بهداشتی سلف سرویس و کافه ، تعیین برنامه غذائی و...

۷- امور ایاب ذهاب: نظارت بر ترددایاب وذهاب دانشجوئی.

۸- مرکز مشاوره و روان شناختی: این مرکز به ارایه خدمات مشاوره ، راهنمائی و بهداشت روانی در زمینه های مختلف تحصیلی ، اجتمائی، خانوادگی، عاطفی، و کمک به حل مشکلات دانشجویان اختصاص دارد. این مرکز دارای دو بخش مشاوره و درمان و آموزش بهداشت روان است. در بخش مشاوره و درمان خدمات مشاوره تحصیلی ،خانوادگی ، عاطفی ، روان درمانی، روان پزشکی و روان سنجی ارایه می شود. در بخش آموزش بهداشت روان ، جلسات سخنرانی ، آموزش های گروهی ، کارگاه های مهارت زندگی ، سمینارهای بهداشت روانی ، چاپ بروشور و ... ارائه می شود.

۹- کمیته انظباطی: بررسی تخلفات دانشجویان اعم از فرهنگی ، اجتمائی ، آموزشی ، سیاسی، قضائی و اداری و صدور حکم عادلانه با در نظر گرفتن دفاعیه دانشجوی متخلف.

۱۰- اداره امور و شاهد ایثارگر: که این اداره وظیفه دارد به مسائل و امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردازد و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم و تامین نماید.

۱۱- تخفیف شهریه : بررسی مدارک دانشجویان واجد شرایط جهت تخفیف شهریه طبق دستور العمل معاون دانشجوئی سازمان مرکزی.

۱۲- صندوق رفاه دانشجویان : بررسی مدارک دانشجویان واجد شرایط اعطای وام های کوتاه مدت و بلند مدت طبق دستور العمل سازمان مرکزی.

۱۳- کانون فارغ التحصیلان: برگزاری کلاس های کارآفرینی ، همکاری با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی جهت اشتغال به کار فارغ التحصیلان، معرفی دانشجویان پسر به بسیج سازندگی جهت گذراندن دوران خدمت سربازی.

۱۴- همکاری با سازمان هلال احمر و سازمان ملی جوانان.

۱۵- همکاری در برگزاری همایش های علمی، مراسم ها، جشن هاو...