منابع آزمون صلاحیت بالینی

منابع آزمون صلاحیت بالینی

منابع آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی به همراه بودجه بندی سوالات

منابع آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی به همراه بودجه بندی سوالات

برگزاری دومین جلسه كميته اخلاق زيست پزشكي‎ در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری دومین جلسه كميته اخلاق زيست پزشكي‎ در دانشکده علوم پزشکی 99/04/03

جلسه ویدیو کنفرانسی معاونت علوم پزشکی استان با روسای دانشکده های علوم پزشکی و اعضای کمیسیون ها

جلسه ویدیو کنفرانسی معاونت علوم پزشکی استان با روسای دانشکده های علوم پزشکی و اعضای کمیسیون ها 99/3/13

جلسه آموزشی دانشکده پزشکی

جلسه آموزشی دانشکده پزشکی 99/3/13

تبریک روز ماما

روز ماما بر اساتید گرامی و دانشجویان عزیز مبارک

بررسی موضوع شروع فیلدهای آموزش بالینی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان های تابعه

بررسی موضوع شروع فیلدهای آموزش بالینی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان های تابعه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ویروس کرونا در دانشکده علوم پزشکی 98/11/30

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا

برگزاری کارگاه آموزشی تازه های بیماری آنفولانزا در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی